Thursday, September 29, 2016

                        PASKO

Sa bandang silangan ay may natanawan
Talang maliwag sa atin ay patnubay
Ang lahat ng landas na ating daraanan
Liwanag ng tala ang ating susundan.

Ito ay nakaturo sa munting sabsaban
Ng sanggol na tutubos sa sanlibutan
Ang Birhen Maria kay Hesus ang nagsilang
Sa tabi ni Josep na amang mapagmahal.

Pasko ang tawag sa dakilang araw na ito
Maligayang maligaya ang lahat ng tao
May handa si Ninang, si Lola, at si Lolo
Hinihintay tayo upang magsalu-salo.

Laura B. Corpuz, Nov. 13, 2009
        Jollybc2@gmail.com

          
               PASKO NA NAMAN!

Pasko ay araw na pinakahihintay-hintay
Ang lahat ng tao ay nagmamahalan
Sapagka’t si Jesus sa ngayon ay isinilang
Kagalakang lubos ang dulot niya sa bayan
O talang maningning sa tatlong hari’y sumubaybay

Nang makita nila ang hamak na sabsaban
Anak na sanggol kalong ng Birheng mahal

Napaligiran sila ng mga hayop sa parang
Ang lahat ng pastol at mga tupa ay nagpugay
Mahimbing ang sanggol sa Inang kandungan
Awit ng mga angel ay masayang pakinggan
Nagdiriwang ang madla dahil “Pasko na Naman.”

This is an acrostic style of writing poems

Laura B. Corpuz, Nov. 13, 2009
Jollybc2@gmail.com


(These were used in Topeka, Kansas last Christmas 2009)

Wednesday, September 21, 2016

                      NENITA TUDTUD JHEE

           Nice, charismatic and appealing woman of Talamban, Cebu City
          Excited to go to Manila at age 15 to take up medicine at UST
          Noble in her words, thoughts, and very cautious in her actions
          Inspired by loving parents Eduvigio and Anatolia Tudtud
         Talent, time, pressure, and ultimate dream, she studied seriously
          Affectionate love of Dr. Won Jhee made them tie the knots

         Together with the happy family, Marianne, Joseph, and Jeffrey
         Upbringing of parents was remarkable resulting to their success
          Dedicated to her profession, treated all patients with tender care
          Totally adores her very active, cute, growing four grandchildren
          Unique symbols of faith is a chapel and trail named “Sto. NiƱo
          Devoted Catholic and a long-time member of St. Jude church

          Joyfully tills a Filipino garden of fruity and green leafy vegetables
          Harmonious life of family makes her kiss and hug grandchildren
          Everybody loves Nenita for integrity and splendid personality
          Entertains all guests and meets them with very own sweet smiles

            September 17, 2016  Happy 70th Birthday!  
                          Love, Ric and Laura Corpuz